بازارهای آسیایی خوراک خبرخوان خوراک اتم

درحالی بازارهای شرق آسیا هفته جدید را آغاز کرده اند که شاهد بهبود نسبی تقاضا در اغلب گروه های محصولات پتروشیمی هستیم. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ از بازارهای آسیایی خبر می رسد که به دلیل بهبود نسبی اوضاع تجاری…