انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی در نامه‌ای به یاسر جبراییلی، رییس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کل نظام، از او خواست تا به جای متهم کردن پتروشیمی و شرکت های بزرگ به گران کردن ارز، اندکی بر اطلاعات علمی خود بیافزاید و ریشه های افزایش نرخ ارز و تورم را در کشور شناسایی و سعی در مهار آن کند.