انتصاب خوراک خبرخوان خوراک اتم

 با حکم مدیر عامل پتروشیمی فن آوران به عنوان سهامدار مدیریتی شرکت پتروشیمی فارابی از شرکت های تابعه هلدینگ نفت و گاز وپتروشیمی شستا، محمود فخرایی که پیش از این سرپرست این شرکت بود به عنوان مدیرعامل پتروشیمی فارابی…
باحکم محمدرضا سعیدی، حسن حدیدی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه لینکشوپینگ سوئد به عنوان سرپرست بازازیابی و فروش پتروشیمی جم منصوب شد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ حدیدی دانش آموخته کارشناسی ارشد MBA ازدانشگاه لینکشوپینگ سوئد باگرایش بازارمحصول است….
محمود فخرایی که پیش از این سرپرست پتروشیمی فارابی بود به عنوان مدیرعامل شرکت منصوب شد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ با حکم مدیر عامل پتروشیمی فن آوران به عنوان سهامدار مدیریتی شرکت پتروشیمی فارابی از شرکت های تابعه هلدینگ نفت…
طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت پتروشیمی طب صنعت ، سرپرست بیمارستان بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر منصوب شد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛  طب صنعت ماهشهر طی حکمی از سوی سیامک شهنی مدیرعامل شرکت پتروشیمی طب صنعت ، دکتر عباس عطایی…
علیرضا بابازاده عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پتروشیمی خراسان از شرکت‌های تابعه شستا، شد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ محمود مخدومی مدیرعامل هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی شستا در حکمی علیرضا بابازاده را به عنوان مدیرعامل جدید این…
مدیرعامل، نایب رییس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره در پتروشیمی کازرون تغییر کردند. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ محمدرضا نصرتی به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره و محمدرضا راضی به عنوان عضو هیئت مدیره جایگزین اسماعیل…
مدیرعامل، رییس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی پارس مشخص شدند. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛  مسعود حسنی به عنوان مدیرعامل، سعید محبی فرد به عنوان رییس هیئت مدیره و مجتبی طاهری به عنوان عضو هیئت مدیره…