استاندار خوزستان خوراک خبرخوان خوراک اتم

در حالی که بر اساس تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض آلایندگی شرکت‌های تولیدی آلاینده باید به حساب شهرداری محدوده فعالیت آن شرکت تولیدی واریز شود، اما پتروشیمی رازی در اقدامی عجیب بخشی از این عوارض را به شهرداری مسجدسلیمان پرداخت می‌کند.