استاندار ایلام خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام گفت: پروژه‌ی شیرین‌سازی(SRU) شرکت تکمیل و آماده بهره‌برداری توسط رئیس جمهور است و پروژه‌ی الفین نیز با ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی در مراحل تکمیل و پیش‌ راه‌اندازی است. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی…