درآمد ۶۳۶ میلیارد تومانی پتروشیمی خراسان در خردادماه؛

صادرات اوره، کلید موفقیت پتروشیمی خراسان در بازارهای جهانی

"خراسان" در این ماه از محل فروش حدود ۴۸ هزار تن از محصولات خود در بازار داخلی و خارجی به درآمد یاد شده دست یافته و همچنین درآمد تجمیعی این شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با ۱۲ درصد رشد به ۱،۹۳۱ میلیارد تومان افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران ( ایپنا)،شرکت پتروشیمی خراسان در آخرین گزارش عملکرد ماهانه منتهی به خردادماه خود از کسب درآمد ۶۳۶ میلیارد تومانی خبر داده است.

صادرات اوره، کلید موفقیت پتروشیمی خراسان در بازارهای جهانی

“خراسان” در این ماه از محل فروش حدود ۴۸ هزار تن از محصولات خود در بازار داخلی و خارجی به درآمد یاد شده دست یافته و همچنین درآمد تجمیعی این شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با ۱۲ درصد رشد به ۱،۹۳۱ میلیارد تومان افزایش یافته است.

صادرات اوره، کلید موفقیت پتروشیمی خراسان در بازارهای جهانی

مقدار فروش ماهانه پتروشیمی خراسان در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برابر با ۴۷ هزار و ۹۴۶ تن بود که از دو بخش داخلی و صادراتی تشکیل شد. بیشترین مقدار فروش ماهانه خراسان مربوط به بازار صادراتی با ۳۰ هزار و ۵۱۰ تن بود. مقدار فروش ماهانه پتروشیمی خراسان در دومین ماه سپری‌شده از سال مالی نسبت به ماه گذشته رشد ۷۳ درصدی را به دنبال داشت.

صادرات اوره، کلید موفقیت پتروشیمی خراسان در بازارهای جهانی

در ادامه بررسی عملکرد شرکت پتروشیمی خراسان به مقدار تولید و فروش آن اشاره خواهیم کرد؛ همان‌طور که در جدول فوق ملاحظه می‌فرمایید، به‌طور میانگین، حدود ۳۰ درصد از عملکرد “خراسان” مربوط به فروش و الباقی به مقدار تولیدات آن مرتبط است.

صادرات اوره، کلید موفقیت پتروشیمی خراسان در بازارهای جهانی

مقدار فروش این شرکت در خردادماه حدود ۴۸ هزار تن از محصولات در بازار داخلی و خارجی را شامل شده که گفتنی است حجم بیشتر آن را صادرات “خراسان” تشکیل داده است.

 

همان‌گونه که اشاره شد، فروش صادراتی نقش اصلی را در سبد درآمدزایی شرکت پتروشیمی خراسان ایفا می‌کند. اوره که اصلی‌ترین محصول تولیدی این شرکت است، در بازار‌های جهانی فروش ۳۰ هزار و ۳۶۰ تنی داشته که بیش از ۱،۰۰۰ میلیارد تومان از این محل کسب درآمد کرده است.

https://ipna.news/171887کپی شد!