دکتر انصاری نیک مطرح کرد: ضرورت توجه به تحول دیجیتال برای افزایش بهره وری

همایش تحول دیجیتال با حضور ویدئو کنفرانسی دکتر انصاری نیک مدیرعامل پتروشیمی بندرامام، صاحب‌نظران و متخصصان برجسته دانشگاهی با هدف بررسی و توسعه فرآیند‌های دیجیتال در سالن حکمت مجتمع پتروشیمی بندرامام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران ( ایپنا)دکتر سپهدار انصاری نیک با اشاره به اهمیت تحول دیجیتال در افزایش بهره‌وری و کیفیت در صنعت پتروشیمی اظهار داشت: ما به دنبال تعهد دیجیتال هستیم، زیرا مفاهیم را به ارزش تبدیل می‌کند.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندرامام در ادامه به نقش تحول دیجیتال در ایجاد ارزش افزوده و تأثیر تعهد دیجیتال بر عملکرد مدیریتی اشاره کرد و گفت: عملکرد مدیریت هوشمند تعمیرات و کیفیت دیجیتال در سازمان‌ها بسیار تأثیرگذار است و می‌تواند به بهبود فرآیند‌ها و افزایش رقابت‌پذیری کمک کند.

ایشان همچنین بر اهمیت آموزش و توانمندسازی کارکنان در استفاده از ابزار‌های دیجیتال تأکید کرد و افزود: «ما باید بر ایجاد توانمندسازی کارکنانمان برای استفاده از هوش مصنوعی و ابزار‌های هوشمند تاکید کنیم.»

در پایان همچنین دکتر انصاری نیک با تقدیر از حضور و مشارکت شرکت‌کنندگان، اهمیت همکاری و تبادل دانش در جهت پیشبرد اهداف تحول دیجیتال در صنعت پتروشیمی را بسیار ضروری خواند و گفت: این رویداد نه تنها فرصتی برای بررسی دستاورد‌های اخیر بود، بلکه به عنوان بستری برای طرح و بحث در مورد چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی صنعت نیز عمل کرد.

https://ipna.news/171869کپی شد!