دیدار فریدون همتی با مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس

نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی به دنبال سلسله پیگیری ها و رایزنی های خود در مرکز با محور چالش های مهم پیش روی پتروشیمی با مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران ( ایپنا)،فریدون همتی در این دیدار ،با اشاره به آسیب های ناشی از بیکاری تعدادی از کارگران پروژه ای شرکت ارغوان گستر ، تمهید اندیشی برای بکارگیری آنان را خواستار شد.

با قول مساعد مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس ،مقرر شد شرکت مذبور بر اساس شاخص های منابع انسانی و جذب نیروی انسانی مورد نیاز ،مقدمات بکارگیری بخش اعظم این نیروها را فراهم آورد.

در ادامه این دیدار، نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بدهی شرکت پتروشیمی به هلدینگ و زیان ده شدن این صنعت ،با ارایه یک پیشنهاد منطقی ،رفع این مشکل را بر پایه آن خواستار شدند.

براساس این پیشنهاد مقرر شد هلدینگ خلیج فارس با خرید بخشی از سهام شرکت پتروشیمی با تهاتر بدهی پتروشیمی ایلام ،نسبت به خروج آن از زیان دهی مبادرت ورزند.

همچنین با عنایت به اینکه شرکت پتروشیمی ایلام با نصف ظرفیت خود در مدار تولید قرار دارد ،با پیشنهاد فریدون همتی مقرر شد که هلدینگ خلیج فارس از طریق سرمایه گذاری برای افزایش خوراک پتروشیمی ایلام ،زمینه تکمیل ظرفیت تولید آن را فراهم آورند

بر این اساس شرکت هلدینگ خلیج فارس با تامین و نصب تجهیزات سرچاهی منطقه گازی بیجار و سرعت بخشی تولید حداقل ۵۰ میلیون متر مکعب گاز بعنوان خوراک پتروشیمی ایلام ،تکمیل ظرفیت تولید این صنعت را محقق نمایند

در این دیدار با اشاره به اهمیت و نقش احداث پارک پلی پروپیلن در توسعه استان مقرر شد با یک کار کارشناسی، چرایی عدم پیشرفت و به ثمر نشستن پارک پلی پروپیلن استان شناسایی و اقدامات لازم برای رفع موانع پیش رو و تسریع در روند ایجاد این پارک معمول شود.

همچنین در این جلسه با موافقت مدیرعامل هلدینگ و براساس شاخص های تعیین شده مندرج در قانون تبدیل وضعیت شاغلین ایثارگر ، اقدامات لازم در زمینه تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در شرکت پتروشیمی ایلام معمول شود.

https://ipna.news/171848کپی شد!