آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

بدينوسيله از کلیه سهامداران محترم شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که رأس ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1403/04/11 به آدرس تهران ، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، سالن خلیج فارس برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران (ایپنا)،  بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ به آدرس تهران ، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، سالن خلیج فارس برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

۱- استماع گزارش هیئت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.

۳- اتخاذ تصمیم درباره صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.

۴- اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.

۵- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.

۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

۷- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره.

۸- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن، در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و سهامداران حقوقی نیز می توانند از طریق نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای شخص حقوقی، در جلسه مجمع عمومی حضور به هم رسانند. همچنین سهامداران جهت دریافت برگه ورود به مجمع می توانند از یک ساعت قبل از برگزاری مجمع به محل پذیرش سهامداران مراجعه نمایند.

ارائه کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی می باشد.

سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند، می توانند از طریق تارنمای زیر پخش زنده مجمع را مشاهده و پرسش های خود را مطرح نمایند.

https://ipna.news/171644کپی شد!