اهدای تندیس یادبود چهاردهمین نمایشگاه اصفهان پلاست به گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های تابعه

از سوی ستاد برگزاری چهاردهمین نمایشگاه اصفهان پلاست، تندیس یادبود این دوره به گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و چهار شرکت تابعه حاضر در نمایشگاه اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران (ایپنا)، در روز پایانی چهاردهمین نمایشگاه اصفهان پلاست، تندیس یادبود این دوره از نمایشگاه به گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و چهار شرکت پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی شهید تندگویان، پتروشیمی اروند و پتروشیمی کارون اهدا شد.

https://ipna.news/171641کپی شد!