افزایشی ۸۷ درصدی در سود خالص نوری

شرکت پتروشیمی نوری (نوری) در دوره یک ساله سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402 بیش از 87 درصد افزایش در سود خالص داشت.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران (ایپنا)،شرکت پتروشیمی نوری (نوری) صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ را در کدال درج کرد.

طبق این گزارش نوری با سرمایه ثبت شده ۹۰۰ میلیارد تومان در پایان سال مالی بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان سود خالص ثبت کرده که در مقایسه با ۱۱,۸۰۰ میلیارد تومان سود شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل افزایشی ۸۷ درصدی را رقم زده است.

سود خالص هر سهم این شرکت نیز از ۱۳۱ تومان در سال مالی قبل به ۲۴۹ تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است.

https://ipna.news/171553کپی شد!