تفاهمنامه سه جانبه بین بهزیستی، فرمانداری شهرستان عسلویه و شرکت پتروشیمی جم پیلن

تفاهمنامه سه جانبه بین بهزیستی، فرمانداری شهرستان عسلویه و شرکت پتروشیمی جم پیلن واقع در منطقه پارس جنوبی منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران (ایپنا)، در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی شرکت های مستقر در پارس جنوبی در کمک به محرومان و مددجویان تحت پوشش، تفاهمنامه همکاری میان بهزیستی، فرمانداری شهرستان عسلویه و شرکت پتروشیمی جم‌پیلن با حضور نجاه دشته سرپرست اداره بهزیستی، احمد پور فرماندار شهرستان عسلویه و گنجی مدیر عامل شرکت پتروشیمی جم پیلن منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان بوشهر و به نقل از بهزیستی شهرستان عسلویه در این تفاهمنامه سه جانبه در راستای تامین معیشت، مسکن مددجویی، کمکهای حمایتی غیر نقدی تاکید کردند.

گفتنی است با نگاه مثبت مدیر عامل و هیات مدیره جم پیلن قرار است حمایت های جم پیلن از مددجویان بهزیستی شهرستان عسلویه تداوم یابد.

https://ipna.news/171496کپی شد!