امضای تفاهم نامه همکاری میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت تعاون، کار و رفاع اجتماعی

تفاهم نامه همکاری میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت تعاون، کار و رفاع اجتماعی به منظور تشکیل تعاونی های مسکن جهش امضا، شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران (ایپنا)، در قالب طرح تشکیل تعاونی های مسکن جهش و با هدف تامین نیاز مسکن کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی (دوشنبه ۲۱ خردادماه) طی مراسمی با حضور مرتضی شاهمیرزایی، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و حامد ویس کرمی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفاهم نامه همکاری به امضای طرفین رسید.

براساس این گزارش، تشکیل تعاونی‌های‌ مسکن جهش یکی از اقدامات موثر دولت مردمی سیزدهم است که براساس این راهبرد، حدود ۴۰۰ هزار واحد ساختمانی در کشور با اولویت خانه دار شدن جامعه کارگری، کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران در حال اجرا است.

https://ipna.news/171495کپی شد!