آغاز بهره‌برداری از واحد پلی آلومینیوم کلراید در پتروشیمی ارومیه با تولید سالانه ۲۳ هزار تن

با راه‌اندازی واحد جدید پتروشیمی ارومیه، انتظار می‌رود که تولید سالانه ۲۳ هزار تن پلی آلومینیوم کلراید، نیاز بازارهای داخلی و خارجی را تأمین کند.

ببه گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران (ایپنا)،ا توجه به مراحل نهایی حمل و نصب تجهیزات پروژه پلی آلومینیوم کلراید مجتمع پتروشیمی ارومیه، گام بلندی در مسیر تکمیل و راه اندازی این پروژه برداشته شد.

در فاز نصب تجهیزات، پنج دستگاه ری اکتور glass line,دو دستگاه Filter press، چهار دستگاه Absorption tower, پنج دستگاه storage tank پک مایع و همچنین نصب تجهیزات و لوله‌کشی ساختمان Solid مراحل نهایی نصب را طی مینمایند.

گفتنی است پروژه پلی آلومینیوم کلراید شرکت پتروشیمی ارومیه با ۸۵ درصد پیشرفت وارد فاز نهایی به جهت اتمام و شروع مرحله راه اندازی در سه ماهه نخست سال جاری گردیده که با بهره برداری از این واحد استراتژیک و ملی، سالانه ۲۳ هزار تن پلی آلومینوم کلراید که در صنعت تصفیه پساب و فاضلاب های صنعتی و شهری کاربرد دارد، تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه شود.

https://ipna.news/171487کپی شد!