صدور مجوز برگزاری پاویون در نمایشگاه بین‌المللی پلاستیک، پلیمر، پتروشیمی قزاقستان- آلماتی

مجوز برگزاری پاویون در نمایشگاه بین‌المللی پلاستیک، پلیمر، پتروشیمی قزاقستان- آلماتی در تیرماه 1403 صادر شد.
https://ipna.news/171477کپی شد!