قدردانی معاون وزیر صمت از اقدام‌های مؤثر شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای توسعه صنایع تکمیلی

معاون وزیر صمت از اقدام‌های مطلوب و مؤثر شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای توسعه عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی قدردانی کرد.

وی افزود: مجموع اوراق گامی که در سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان بود درحالی‌که صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان عرضه اعتباری محصولات داشته و این رقم قابل توجهی است.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش تصریح کرد: تأمین مالی زنجیره‌ای که در دولت سیزدهم انجام شده، بهترین راهکار برای افزایش تولید است.

شاهمیرزایی تأکید کرد: قدرت خرید نیز باید به موازات رشد تولید افزایش یابد.

https://ipna.news/171473کپی شد!