بازدید امیر حیات مقدم از پتروشیمی اروند

امیر حیات مقدم از پتروشیمی اروند بازدید کرد .

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران (ایپنا)،امیر حیات مقدم در جریان این بازدید با تاکید بر انجام مسوولیت های اجتماعی از سوی صنایع استان گفت : پیشنهاد میگردد صنایع نسبت به مسوولیت های اجتماعی و کمک به بهبود وضعیت بیمارستان‌ها و تقویت آب شرب اهتمام لازم را داشته باشند.

امیر حیات مقدم در پایان اعلام کرد امیدوار هست مدیران فعلی پتروشیمی اروند در بحث اشتغال دقت و همت کافی ر‌ا داشته باشند و از میزبانی ایشان نیز تشکر و قدردانی کرد.

https://ipna.news/171430کپی شد!