۸۵ درصد تجهیزات صنعت نفت بومی‌سازی شده است

رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت: امروز ۸۵ درصد همه تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در داخل کشور تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران( ایپنا)،هندس احسان ثقفی رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در برنامه رادیویی گفت: خوشبختانه در سنوات اخیر پیشرفت‌های خوبی در صنعت نفت داشتیم در مقطعی کمتر از ۵درصد از تجهیزات در کشور تولید می‌شد ولی با توجه به تنوع کالایی زیاد به تکنولوژی بیش از ۸۵ درصد تجهیزات مورد نیاز دست یافتیم که ۷۵ درصد آن مورد استفاده قرار گرفته و استاندارد‌های بین المللی را هم دارد.

ثقفی افزود: در دو سال اخیر با توجه به تحریم ها، افزایش تولید نفت حاصل افزایش تولید تجهیزات داخل بود که توسط سازندگان و مهندسان ایرانی انجام شده و به اثبات رساندیم که تمام تجهیزات این صنعت کیفیت بالایی دارد. حوزه‌های بهره برداری از مدیریت تا کارشناسی از تجهیزات داخلی استقبال می‌کنند و سیاست کلان شرکت‌های اقماری و وابسته بهره برداری ستفاده از صنایع داخلی به دلیل راندمان بالا و استقبالی که از آن شده است.

وی با اشاره به اینکه برخی تجهیزات به دلایل هایتک و تکنولوژی امکان ساخت داخل نداشته، لذا واردات برخی تجهیزات به شکل کامل یا ورود قطعات کمتر از ۱۰ درصد است.

رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت بیان داشت: باده گروه کالایی همه قطعات و تجهیزات را پوشش می‌دهیم وتوانستیم خط تولید فراورده‌ها را ثابت نگه داریم که البته با سرمایه گذاری و ثبات وضعیت اقتصادی ۵۰درصد تجهیزات نیاز به نوسازی دارد. برای بازسازی و نوسازی و بهسازی صنعت نیازمند سرمایه گذاری هستیم که سرمایه گذار بخش خصوصی وجود دارد، اما باید امنیت و تسهیل در فرایند‌ها ایجاد شود.

وی با اشاره به گسترش تعاملات رئیس جمهور شهید با بخش خصوصی گفت: راه بسیار خوبی هموار شد، اما زمانبر بوده و نیاز به تعامل و تسهیل بیشتر است؛ در حال حاضر تجهیزاتی در حال تولید و صادرات است که به دلیل تحریم به نام کشور ثالث صورت می‌گیرد که همین مساله هم مشکل ساز است. در داخل کشور هم تولیدکننده همه نهاده‌ها را با ارز آزاد تهیه ولی با تعیین قیمت بانک مرکزی باید بفروش برساند که باعث کاهش صادرات تجهیزات نفت شده است.

ثقفی کل تجهیزات صادرات امروز کشور را قریب به ۷۰۰میلیون یورو دانست و گفت: با برنامه ریزی و ثبات اقتصادی در حوزه تجهیزات به ۵تا ۷میلیارد یورو دست خواهیم یافت.

https://ipna.news/171340کپی شد!