ماست‌مالی “ماده ۱۰” با مسکن کارکنان وزارت نفت!

پس از سال‌ها کشمکش بین کارکنان وزارت نفت و زنگنه که در مقابل اجرای ماده۱۰ مقاومت می‌کرد و در ادامه قول اولیه‌ی آقای اوجی برای حل این مشکل که حدود ۲ سال هم ایشان موضوع را معطل کرد، اواسط سال گذشته مبلغی به پایه حقوق‌ها اضافه شد بدون آن‌که معوقات آن از سال۹۳ تا۴۰۲ به کارکنان پرداخت شود!

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران ( ایپنا)،پس از سال‌ها کشمکش بین کارکنان وزارت نفت و زنگنه که در مقابل اجرای ماده۱۰ مقاومت می‌کرد و در ادامه قول اولیه‌ی آقای اوجی برای حل این مشکل که حدود ۲ سال هم ایشان موضوع را معطل کرد، اواسط سال گذشته مبلغی به پایه حقوق‌ها اضافه شد بدون آن‌که معوقات آن از سال۹۳ تا۴۰۲ به کارکنان پرداخت شود!

سپس در یک نمایش، موضوع واریز معوقات به حساب صندوق مسکن کارکنان وزارت نفت مطرح شد! و مدتی هم یک بنده خدایی که ادعا می‌کرد فاتح قله اورست است و تخصصش گیاه درمانی است!! به شرکت‌ها و مناطق عملیاتی اعزام شد تا مشغول گفتار درمانی درخصوص طرح مسکن کارکنان شود.

حال اما دم خروس از جای دیگری هم بیرون زده است؛ همکارانی که بازنشست میشوند یا بدلیل شرایط گل و بلبل این‌روزهای نفت بدنبال بازنشستگی پیش از موعد هستند، در سیستم طرح جامع، مبلغی بعنوان مستمری بازنشستگی‌شان نمایش داده می‌شود که با مبلغی که امور صندوق‌های بازنشستگی محاسبه می‌کنند حدود ۱۰تا ۱۵درصد تفاوت دارد!

وقتی علت را جویا می‌شویم، امور صندوق‌ها عنوان می‌کنند که کسورات بازنشستگی شما مرتبط با افزایش پایه حقوق ناشی از اجرای ماده۱۰ به حساب صندوق واریز نشده است! و به همین دلیل ما پایه حقوق شما را بدون لحاظ افزایش ناشی از ماده۱۰ در محاسبه مستمری در نظر می‌گیریم!

حالا درخواست ما از جناب وزیر این است که اگر معاون شما واقعا راست میگوید که معوقات ماده۱۰ در صندوق مسکن وجود دارد، کسورات بازنشستگی سهم کارمند را از آن بردارید و بهمراه سهم کارفرما به حساب صندوق بازنشستگی واریز فرمایید تا در سیستم طرح جامع، مبلغ مستمری بازنشستگی بصورت غیر واقعی محاسبه نشود که باعث سردرگمی کارکنان شود.

خواسته‌ی دیگر اکثریت پرسنل این است که هرچه سریعتر این دین وزارت نفت ادا شده و مبالغ مربوط بحساب شخص کارمند واریز شود و اختیار مال هر نفر بدست خودش سپرده شود زیراکه کارکنان متخصص نفت نه صغیرند و نه مهجور و نیاز به ولایت شخصی مانند علی‌مددی ندارند.

هرکس تمایل داشت پس‌از دریافت وجه مذکور با رضایت شخصی در این طرح شرکت می‌کند و هرکس هم تمایل نداشت، اگر چاله‌های زندگی اجازه داد آنرا جای دیگری سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

https://ipna.news/170540کپی شد!