عملکرد موفق پتروشیمی پردیس در آخرین ماه از سال ۱۴۰۲

میزان فروش پتروشیمی پردیس در آخرین ماه از سال ۱۴۰۲ از مرز ۴ هزار میلیارد تومان گذشت.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران( ایپنا)،  محصولاتی که پتروشیمی پردیس در بازار صادراتی و بازار داخلی از فروش آن‌ها درآمدزایی به عمل آورد شامل اوره صنعتی ، کشاورزی و آمونیاک می‌شود.

شرکت پتروشیمی پردیس در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اسفندماه سال گذشته میزان درآمدی که از فروش محصولات خود شناسایی کرد برابر با ۴ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان بود همچنین شپدیس در یک دوره مالی به درآمد تجمیعی ۱۸ هزار و ۵۳۲ میلیارد تومانی دست یافته است.

پتروشیمی پردیس در اسفندماه سال گذشته عمدتا محصولات خود را در بازار‌های صادراتی به فروش رسانده است. این شرکت در طی یک ماه حدودا ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان صادرات داشته که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل از آن افزایش ۹۸ درصدی را شاهد بوده است.

مابقی فروش پتروشیمی پردیس در اسفند ۱۴۰۲ مربوط به فروش داخلی این شرکت می‌باشد.

رشد ۵۲ درصدی شپدیس

براساس گزارش فعالیت ماهانه منتشر شده از پتروشیمی پردیس در تارنمای کدال مشاهده می‌کنیم میزان فروش شرکت فوق در اسفندماه سال ۱۴۰۱ حدودا ۲ هزار و ۷۴۷ میلیارد تومان بود که در اسفند ماه سال گذشته با رشد ۵۲ درصدی به درآمد ۴ هزارو ۱۷۰ میلیاردی دست یافته است. اوره صادراتی با فروش بیش از ۳ هزار میلیارد تومان بیشترین نقش را در سبد فروش محصولات شپدیس داشته است.

علاوه بر موارد فوق درآمد تجمیعی که پتروشیمی پردیس در پایان سال مالی خود توانست به اطلاع سهامداران خود برساند برابر با ۱۸ هزار و ۵۳۲ میلیارد تومان بود که رشد ۸ درصدی را نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ به همراه داشت، به‌گونه‌ای که شپدیس در سال ۱۴۰۱ به درآمد تجمیعی ۱۷ هزار میلیاردی رسیده بود.

همان‌طور که گفته شد عمده‌ترین درآمد‌های شپدیس در اسفندماه سال گذشته از بازار‌های صادراتی بوده همچنین درآمد جمعی پتروشیمی پردیس از صادرات محصولات خود در سال گذشته به ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است که افزایش ۳ درصدی نسبت به سال مالی قبل از آن دارد.

عملکرد موفق پتروشیمی پردیس در آخرین ماه از سال ۱۴۰۲

https://ipna.news/170504کپی شد!