در مسیر بالندگی؛ پتروشیمی ارومیه در زمره پردرآمدترین پتروشیمی‌های بورسی کشور

پتروشیمی ارومیه با ثبت یک‌هزار و‌ ۸۰۸ میلیارد تومان درآمد در سال ۱۴۰۲ در زمره پردرآمدترین پتروشیمی‌های بورسی کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران( ایپنا)،  بررسی کارنامه درآمدی پتروشیمی‌های بورسی در سال گذشته حکایت از افزایش درآمد تعدادی از پتروشیمی‌های بورسی دارد که پتروشیمی ارومیه نیز جزو آنهاست.
بر اساس ارقام تجمیعی فروش ماهانه ۱۴۰۲ مشخص می‌شود که پتروشیمی ارومیه موفق عمل کرده ‌و توانسته با ثبت یک‌هزار و ۸۰۸میلیارد تومان درآمد در بین پردرآمدترین پتروشیمی‌های بورسی کشور قرار بگیرد.
ارزیابی و مقایسه درآمد پتروشیمی ارومیه در سال ۱۴۰۲ با سال ۱۴۰۱ ازافزایش دوبرابری این شرکت خبر می‌دهد که در طول دوره فعالیت این شرکت بی‌سابقه بوده‌ و می‌توان گفت نویدبخش روزهای خوب برای پتروشیمی ارومیه است.
لازم به یادآوری است، پتروشیمی ارومیه در سال گذشته علاوه بر قرار گرفتن در بین پردرآمدترین پتروشیمی‌های کشور؛ با ۲۰ درصد افزایش تولید در اسفندماه، رتبه چهارم شرکت‌های صنعت پتروشیمی کشور را در زمینه افزایش تولید به خود اختصاص داده‌است.

https://ipna.news/170493کپی شد!