پیش‌بینی۴۳همت درآمد از فروش خوراک به پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۳

براساس جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کشور، پیش‌بینی درآمد ۴۶ هزار میلیارد تومانی از محل صادرات گاز طبیعی و پیش‌بینی درآمد ۴۳.۴ هزار میلیارد تومانی از محل فروش خوراک به پتروشیمی‌ها انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران( ایپنا)،با توجه به جداول مربوط به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از مجموع رقم ۶۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، ۵۸۲ هزار میلیارد تومان سهم فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است.

بخش عمده این رقم طبق جدول زیر مربوط به صادرات نفت خام است. همچنین  ۴۶ هزار میلیارد تومان درآمد از محل صادرات گاز طبیعی و ۴۳.۴ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش خوراک به پتروشیمی‌ها پیش‌بینی شده است.

اقتصاد , بودجه 1403 ,

 

https://ipna.news/170489کپی شد!