آغاز عملیات اجرایی یکی از حلقه های مفقوده پروژه پتروشیمی صدف خلیج‌فارس

احداث طرح استراتژیک انتقال یوتیلیتی و سرویس‌های جانبی از شرکت مبین انرژی خلیج فارس کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران( ایپنا)، پروژه انتقال یوتیلیتی از شرکت مبین انرژی خلیج‌فارس به پتروشیمی صدف با ساخت کالورتی به طول ۷۰ متر ، عرض ۸ متر آغاز شد.

این بخش که در راستای پایداری تولید پتروشیمی صدف خلیج‌فارس دیده شده، برای نخستین بار انتقال یوتیلیتی از فاز یک منطقه به فاز دوم منطقه ویژه انرژی پارس را رقم خواهد زد.

پتروشیمی صدف خلیج‌فارس اولین پتروشیمی منطقه است که قرار است از دو تأمین کننده یوتیلیتی، سرویس‌های جانبی دریافت کند. این موضوع در زمان تولید، پایداری تامین یوتیلیتی را به دنبال خواهد داشت.

https://ipna.news/170480کپی شد!