معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد:

ایجاد شبکه منسجم بومی سازی نیازهای فناورانه صنعت پتروشیمی

معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از ایجاد شبکه منسجم بومی سازی نیازهای فناورانه صنعت پتروشیمی با همکاری صنعت و مراکز دانشگاهی و پژوهشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران( ایپنا)مرتضی شاهمیرزایی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز (یکشنبه، ۲۰ اسفندماه) در حاشیه گشایش مرکز نوآوری و فناوری سروینو اظهار کرد: شبکه منسجمی برای بومی سازی نیازهای صنعت به وجود آمده است و از دیماه سال ۱۴۰۰ مصمم شده ایم تا نیازهای صنعت به کاتالیست را داخلی سازی کنیم و امروز ۹۷درصد از کاتالیست های مورد نیاز پتروشیمی از نظر وزنی و قیمتی داخلی سازی شده است.

وی با بیان اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی تمام قد از پژوهشگران و صنعتگران در این حوزه حمایت می کند، گفت: با جدیت به دنبال بومی سازی دانش فنی، کاتالیست ها و نیازهای فناورانه صنعت پتروشیمی با استفاده از توان و دانش موجود در داخل کشور هستیم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهارکرد:  باید با عزمی ملی فراتر از مرزهای دانش گام برداریم و در این راستا هیچ گونه کوتاهی قابل قبول نیست.

وی تصریح کرد: امروز روزی ماندگار در تاریخ است و صنعتگران و دانشگاهیان کشور بیش از گذشته متحد شده اند تا نیازهای فناورانه کشور را تامین کنند و همچنین دانشگاه و صنعت بیش از پیش با یکدیگر برای ساخت کاتالیست‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی متحد و هم‌صدا شده اند.

نخستین مرکز نوآوری و فناوری در صنعت کاتالیست کشور (مرکز نوآوری سروینو) با هدف رسیدن به خودکفایی در حوزه کاتالیست‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی با مشارکت شرکت نفت و گاز سرو و دانشگاه صنعتی امیرکبیر امروز (یکشنبه، ۲۰ اسفندماه) افتتاح شد.

https://ipna.news/170285کپی شد!