اعضای هیئت مدیره شاروم معرفی شد

شرکت پتروشیمی ارومیه (شاروم) تغییرات به وجود آمده در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت را اطلاع رسانی کرد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران (ایپنا)،  شرکت پتروشیمی ارومیه (شاروم) اعضای جدید هیئت مدیره شرکت، نمایندگان آنها و سمت هریک را به شرح ذیل معرفی کرد:

سعید صادق پور به نمایندگی از شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان (رئیس هیئت مدیره)

اکبر اسمعیلی به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (نائب رئیس هیئت مدیره)

یوسف شریفی به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان (عضو هیئت مدیره)

مسعود مجرد به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کازرون (عضو هیئت مدیره)

نادر جداری سفیدگری به نمایندگی از شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر (عضو هیئت مدیره)


شاروم برنده مناقصه شد


اعضای هیئت مدیره شاروم معرفی شد

https://ipna.news/170087کپی شد!