مدیر بازرگانی پتروشیمی تندگویان منصوب شد

سعید شیردل به عنوان مدیر بازرگانی پتروشیمی تندگویان منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران (ایپنا)،سعید شیردل به عنوان مدیر بازرگانی ⁧ پتروشیمی تندگویان ⁩ منصوب شد.

طی حکمی از سوی رضا قاسمی شهری، سعید شیردل به عنوان مدیر بازرگانی شرکت ⁧ پتروشیمی تندگویان ⁩ منصوب گردید.

ایشان تا پیش از این مدیریت بازاریابی و فروش ⁧ پتروشیمی جم ⁩ و … را عهده دار بودند.

https://ipna.news/169762کپی شد!