تفاهم نامه کمیته امداد بندر ماهشهر و پتروشیمی امیرکبیر جهت تامین وسایل گرمایشی نیازمندان

تفاهم نامه تامین ۵۰۰دستگاه وسایل گرمایشی برای محرومین بندر ماهشهر، با حضور مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر و رییس کمیته امداد بندرماهشهر به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران (ایپنا)،تفاهم نامه تامین ۵۰۰دستگاه وسایل گرمایشی برای محرومین بندر ماهشهر، با حضور مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر و رییس کمیته امداد بندرماهشهر به امضا رسید.

 تفاهم نامه تامین ۵۰۰دستگاه وسایل گرمایشی برای محرومین بندر ماهشهر، با حضور مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر و رییس کمیته امداد بندر ماهشهر به امضا رسید.

https://ipna.news/169698کپی شد!