اعضای جدید هیئت مدیره شپدیس معرفی شد

شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس) تغییرات به وجود آمده در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت را اطلاع رسانی کرد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران (ایپنا)،شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس) اعضای جدید هیئت مدیره شرکت، نمایندگان آنها و سمت هریک را به شرح ذیل معرفی کرد:

محمدحمید ایجازی به نمایندگی از شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان (رئیس هیئت مدیره)

سید علی نواب فر به نمایندگی از شرکت بازرگانی پتروشیمی (نائب رئیس هیئت مدیره)

سیدمحمدرضا میری لواسانی به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (عضو هیئت مدیره)

احمد صباغی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (عضو هیئت مدیره)

اکبر جعفری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (عضو هیئت مدیره)


اعضای جدید هیئت مدیره شپدیس معرفی شد

https://ipna.news/169696کپی شد!