پیگیری مشکلات پتروشیمی هگمتانه در کمیسیون کارگری

مدیرکل دفتر اقتصادی استاندار همدان از پیگیری مسائل و مشکلات پتروشیمی هگمتانه در کمیسیون کارگری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران (ایپنا)،محمدی گفت: مشکلات پتروشیمی هگمتانه قبلا تامین خوراک برای این مجتمع بود که اکنون با تأمین خوراک از سوی مدیران ارشد استان، مشکل این مجتمع فروش محصولات آن است که همین امر موجب معوق شدن مطالبات کارکنان و کارگران این مجتمع است.

او افزود: قرار شده است مشکلات کارگران پتروشمی هگمتانه در کمیسیون کارگری استانداری مطرح و این مسئله برای همیشه رفع شود.

https://ipna.news/169529کپی شد!