فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار

عملیات طراحی و اجرای سیستم حفاظت کاتدی

شرکت پتروشیمی فارابی در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکاران دارای دانش فنی ،توان مالی و تجربه مفید و مرتبط ، جهت اجرای عملیات طراحی و اجرای سیستم حفاظت کاتدی در مجتمع اقدام نماید .

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران (ایپنا)،لذا کلیه واجدین شرایط میتوانند ضمن بازدید از محل پروژه با مراجعه به درگاه اینترنتی www.farabico.com  نسبت به دریافت اسناد ارزیابی فنی و کیفی اقدام نمایند.

مهلت و محل تحویل پیشنهادات فنی:

متقاضیان می­توانند پیشنهاد فنی خود را حداکثر تا تاریخ ۲۰/ ۱۴۰۲/۱۱به نشانی : ماهشهر –  منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی -سایت ۵- ضلع جنوبی – پتروشیمی فارابی صندوق پستی ۱۵۳ ارسال نمایند.

https://ipna.news/169419کپی شد!