سرویس ویدیویی خبرگزاری پتروشیمی ایران آغاز به کار کرد

ایپنا- سرویس ویدیویی خبرگزاری پتروشیمی ایران آغاز به کار کرد.

علی چاروسائی، مدیرمسئول خبرگزاری پتروشیمی ایران (ایپنا)، از آغاز فعالیت سرویس ویدیویی این خبرگزاری خبر داد و گفت:  صبح‌ امروز و همزمان با رویداد پتروفن ۱۴۰۲،  سرویس ویدیویی خبرگزاری پتروشیمی ایران به دبیری جعفر پاکزاد آغاز به کار کرد.

https://ipna.news/168420کپی شد!