آبرسانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به شهرک مدنی

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی به مدت سه روز و با استفاده از تانکرهای ویژه آبرسانی واحد آتش نشانی به شهرک مدنی بندرماهشهر آب آشامیدنی ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران ( ایپنا)،در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی در قبال مردم همجوار با صنعت و کاهش مشکلات مردم خونگرم خطه جنوب در بخش آب، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اقدام به ارسال آب آشامیدنی به شهرک مدنی بندرماهشهر نمود.

ارسال آب آشامیدنی به شهرک مدنی بندرماهشهر به مدت سه روز و با تانکرهای آتش نشانی سازمان منطقه ویژه صورت گرفت.

https://ipna.news/168235کپی شد!