وجیهه قاسمی رئیس روابط عمومی پتروشیمی آلای مهستان شد

وجیهه قاسمی مدیر روابط عمومی پیشین تامین سرمایه خلیج فارس، رئیس روابط عمومی پتروشیمی آلای مهستان شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران ( ایپنا)،بر اساس حکمی از سوی مدیرعامل شرکت، وجیهه قاسمی رئیس روابط عمومی پتروشیمی آلای مهستان شد.

وجیهه قاسمی از پیشکسوتان حوزه روابط عمومی بوده و در سوابق وی دو دوره عضو هئیت رئیسه روابط عمومی استانداری تهران ، دبیر اجرایی جشنواره ملی رسانه های کشور و ۱۵ سال مدیریت برند،مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی در حوزه دولتی و خصوصی دیده می‌شود.

از سوابق قاسمی در صنعت پتروشیمی می توان به ریاست روابط عمومی پتروشیمی خوزستان و تامین سرمایه خلیج فارس اشاره کرد.

https://ipna.news/168172کپی شد!