اهدای خون کارکنان شرکت پتروشیمی نوری در استان بوشهر

با استقرار تیم سیار اهدای خون در شرکت پتروشیمی نوری، کارکنان این شرکت به جمع اهداکنندگان خون پیوستند.
به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران ( ایپنا)،مسئول مرکز اهدای خون شهرستان کنگان با اشاره به تعامل خوب انتقال خون با شرکت های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(عسلویه)، گفت: شرکت پتروشیمی نوری به عنوان چهارمین و همچنین بزرگترین تولید کننده مواد آروماتیکی در ایران و یکی از بزرگترین مجتمع های آروماتیکی در دنیا از جمله شرکت هایی است که در زمان مراجعه تیم انتقال خون، تعامل مناسبی دارد و کارکنان این شرکت نیز به گرمی از این کار خداپسندانه استقبال می کنند.
تقی صانعی مدیر عامل شرکت پتروشیمی نوری هم با قدردانی از کارکنان انتقال خون بیان کرد: هدف من و کارکنان این پتروشیمی از اهدای خون، دادن فرصت زندگی دوباره به بیماران نیازمند به خون است و این هدفی ارزشمند است.
https://ipna.news/167958کپی شد!