ویدیو: برج اتان پتروشیمی بندرامام وارد مجتمع شد

برج T-1101 پروژه اتان پتروشیمی بندرامام وارد مجتمع شد.

برج T-1101 متعلق به پروژه اتان پتروشیمی بندرامام ساعاتی پیش وارد مجتمع شد.

این برج ۴۴ متر طول ارتفاع و ۱۵۲ تن خالص بدست مهندسان ایرانی شرکت راکتورساز ساخته شد.

https://ipna.news/167817کپی شد!