هشدار شرکت عملیات غیر صنعتی به دارندگان پترو کارت

شرکت عملیات غیر صنعتی به دارندگان پترو کارت هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران ا (یپنا)، با توجه به اطلاعیه فروش اعتبار پتروکارت در شبکه های مجازی مانند دیوار و … شرکت عملیات غیر صنعتی به دارندگان پترو کارت هشدار داد.

در صورت شناسایی ،کارگر یا کارمند به کمیته انضباطی فراخوانده می شود و بر اساس آیین نامه انضباطی تصمیم لازم از جمله حذف کامل سرانه پتروکارت گرفته و اجرا می شود.

https://ipna.news/167519کپی شد!