پنجمین همایش ارتباط با مشتریان با هدف رفع چالش‌ها و بررسی فرصت‌ها

در سومین روز نمایشگاه بین‌المللی تهران‌پلاست هفدهم، در کنار استمرار بازدید مدیران شرکت پتروشیمی اروند از غرفه شرکت‌های حاضر  در نمایشگاه و گفتگوی بی واسطه با مشتریان، پنجمین همایش ارتباط با مشتریان نیز از سوی این شرکت برگزار شد.

در این همایش سالانه، نیازهای مشتریان و چالشهای پیش رو  صنایع پایین دستی بررسی و راهکارهایی در خصوص تقویت شرکت‌های پایین دستی و ارزش آفرین  ارائه شد.

همچنین بار دیگر مدیران پتروشیمی اروند با تشریح راهبرد این شرکت بر عرضه بیشتر محصولات با اولویت صنایع داخلی و با هدف توسعه‌ی صنایع پائین دستی تاکید کردند.

در این جلسه همچنین راه‌های رفع تنگناهای افزایش تولید و ثروت آفرینی در صنایع وابسته بررسی و نسبت به آن تصمیماتی اتخاذ شد.

https://ipna.news/167417کپی شد!