فجر انرژی خلیج فارس ثبت کرد؛

بامدادی نو در عملکرد فجر

شرکت پتروشیمی فجر انرژی خلیج فارس در مرداد ماه گذشته، با ثبت مبلغ ۱.۱۳۰ میلیارد تومانی؛ رکود درآمدزایی خود را شکست.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران ( ایپنا)، شرکت فجر انرژی خلیج فارس با سرمایه ثبت شده ۱.۹۵۰ میلیارد تومانی و ارزش بازار ۳۷ همتی، در گزارش عملکرد مرداد ماه خود از تحقق درآمد یک هزار و ۱۳۰ میلیارد تومانی خود، خبرداد.

بامدادی نو در عملکرد فجر

“بفجر” با رشد ۹۲ میلیارد تومانی، معادل ۱۳ درصد در مقایسه با تیرماه سال جاری و ۱۵ میلیارد تومانی، در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته؛ توانست رکوردی تازه را به ثبت رساند.گفتنی است شرکت فجر انرژی خلیج فارس از محل ارائه خدمات خود به درآمد ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی دست یافته است که به نسبت تیرماه گذشته رشدی ۷ درصدی را به همراه داشته است.

 

بامدادی نو در عملکرد فجر

“بفجر” در مرداد ماه سال جاری موفق به تولید حدود ۱۳۰ میلیون تن محصول شد که بیش از ۹۰ میلیون تن، معادل ۴۱ درصد فروش را به دنبال آن حاصل کرد. این میزان به نسبت تیرماه سال جاری با رشد ۱۱ درصدی همراه بوده است.

بامدادی نو در عملکرد فجر

فروش برق به شرکت‌های منطقه، با بیش از ۵۲۷ میلیارد تومان؛ درآمدزا‌ترین محصول “بفجر” می‌باشد که بیش از ۵۰ درصد سبد درآمدی آن را به خود اختصاص داده است. (بخار) با ۱۸ درصد از مجموع درآمدماهانه این شرکت، در سکوی دوم قرار میگیرد که بیش از ۱۷۸ میلیارد تومان برای شرکت پتروشیمی فجر انرژی خلیج فارس به ثمر رسانده است.

بامدادی نو در عملکرد فجر

https://ipna.news/167257کپی شد!