"پارس" در مردادماه؛

ثبات درآمدی در پتروشیمی پارس

" پارس" در اردیبهشت‌ماه ۳۶۰ هزار و ۸۹۶ تن محصول تولید کرد که موفق به فروش ۳۲۳ هزار و ۷۸۵ تن از محصولات تولیدی خود شد. مقدار فروش این شرکت نسبت به ماه گذشته یک درصد کاهش پیدا کرد.

ثبات درآمدی در پتروشیمی پارس

میزان درآمدی که شرکت پتروشیمی پارس در پنجمین ماه از سال جاری به سهام‌داران خود اعلام کرد مربوط به فروش محصولات تولیدی خود در بازار داخلی و خارجی بود، این شرکت پتروشیمی از فروش محصولات خود به درآمد ۴ هزار و ۷۱۹ میلیاردتومانی دست پیدا کرد. این شرکت در مقایسه با ماه گذشته با افزایش ۷ درصدی و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با کاهش ۱۰ درصدی همراه بود، همچنین این پتروشیمی میزان درآمد تجمیعی که در این دوره ۵ ماهه از خود بر جای گذاشت با افت ۸ درصدی نسبت به سال گذشته روبه‌رو بود؛ اما در مقایسه با دوره مشابه سال مالی ۱۴۰۰ با افزایش ۴۵ درصدی همراه شد.

ثبات درآمدی در پتروشیمی پارس

” پارس” در اردیبهشت‌ماه ۳۶۰ هزار و ۸۹۶ تن محصول تولید کرد که موفق به فروش ۳۲۳ هزار و ۷۸۵ تن از محصولات تولیدی خود شد. مقدار فروش این شرکت نسبت به ماه گذشته یک درصد کاهش پیدا کرد.

ثبات درآمدی در پتروشیمی پارس

بیشترین درآمدزایی که شرکت پتروشیمی پارس از فروش محصولات خود در این دوره ماهانه شناسایی کرد مربوط به «استایرن منومر» با یک هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان بود درآمدی که “پارس” از فروش این محصول در مردادماه به دست آورد برابر با ۳۰ درصد از درآمد ماهانه بود. پس از «استایرن منومر» بیشترین درآمدزایی را برای پتروشیمی پارس محصول «پروپان صادراتی» به خود اختصاص داده بود، درآمدی که از فروش این محصول عاید شرکت شد برابر با یک هزار و ۱۶۸ میلیارد تومان بود. بیشترین نرخ فروش را در بین محصولات پتروشیمی پارس محصول «استایرن منومر» با مبلغی بالغ‌بر ۲۶ میلیون و ۲۸۴ هزار تومان در ازای هر تن به خود اختصاص داده است.

ثبات درآمدی در پتروشیمی پارس

https://ipna.news/167193کپی شد!