وضع دریافت گاز میدان کیش در پالایشگاه فازهای ۶ تا ۸ پارس جنوبی بررسی شد

جمعی از کارشناسان و مدیران دفتر امور انرژی سازمان برنامه و بودجه و مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در بازدید از پارس جنوبی وضعیت دریافت منابع گازی میدان کیش در پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی (فازهای ۶، ۷ و ۸) را بررسی کردند.

در این بازید، با برگزاری نشست‌های کارشناسی در سایت یک شرکت نفت و گاز پارس و مجتمع گاز پارس جنوبی، چالش‌ها و موانع دریافت منابع گازی میدان کیش در پالایشگاه چهارم پارس جنوبی بررسی شد.

شایان ذکر است کارشناسان و مدیران دفتر امور انرژی سازمان برنامه و بودجه و مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در سفر به پارس جنوبی، از سایت یک عسلویه و پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی (فازهای ۶، ۷ و ۸) بازدید کردند.

https://ipna.news/167191کپی شد!