با اعلام پتروشیمی فارابی؛

“شفارا” قرارداد مهم منعقد کرد

شرکت پتروشیمی فارابی از انعقاد قرارداد مهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران ( ایپنا)،شرکت پتروشیمی فارابی از انعقاد قرارداد مهم خبر داد.

بر اساس این گزارش، قرارداد اجاره مخزن جهت انبارش مواد شیمیایی با شرکت حمل و نقل بین المللی تناوب بار منعقد شده است.

https://ipna.news/167179کپی شد!