ویدیو؛ مدیرعامل غدیر: تولید برقرار است/ حادثه جانی نداشتیم/ حادثه طی ۲ ساعت به طور کامل مهار شد

ایپنا-  ویدیو؛ مدیرعامل غدیر: تولید برقرار است؛ حادثه جانی نداشتیم؛ حادثه طی ۲ ساعت به طور کامل مهار شد.

https://ipna.news/167091کپی شد!