بازدید وزیر امور اقتصادی و دارایی از پتروشیمی خرم‌آباد

وزیرامور اقتصادی و دارایی در سفر به لرستان از پتروشیمی خرم‌آباد بازدید کرد.

خاندوزی درحاشیه این بازدید ، اظهار کرد: صنعت پتروشیمی یکی از صنایع راهبر و پیشرفته است و بر لزوم توسعه زنجیره ارزش متانول در صنایع پایین دست پتروشیمی تاکید کرد.

لازم به ذکر است ؛ مجتمع پتروشیمی خرم‌آباد در زمینی به مساحت ۱۳۰ هکتار در سال ۱۳۸۶ از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بنیان‌گذاری شده است.

https://ipna.news/166962کپی شد!