مواد اولیه پتروشیمی سهمیه‌بندی شد

وزارت صمت فهرست مواد اولیه پتروشیمی (پیرو) را که به‌منظور پیشگیری از التهاب در بازار سهمیه‌بندی شده‌اند، منتشر کرد.
این مصوبه همچنین تصریح دارد که براساس تبصره (۳) بند (ب) ماده (۲) دستورالعمل مذکور و در راستای تأمین حداقلی مواد اولیه پتروشیمی مورد نیاز واحدهای مصرف‌کننده، امکان تخصیص به میزان ۳۰ درصد ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری یا ۵۰ درصد جهت محصولات دارای مازاد به عنوان حداقل مقدار مواد اولیه قابل تخصیص جهت تمامی واحدهای تولیدی صرفاً بر اساس تشخیص و تأیید اداره کل استان مربوطه وجود خواهد داشت.
در ضمیمه این مصوبه فهرست مواد پتروشیمی جدیدی که مشمول سهیمه‌بندی شده‌اند، به شرح ذیل اعلام شده است:
محصولات پلیمری، محصولات شیمیایی، پلی پروپیلن نساجی، دو اتیل هگزانول، پلی پروپیلن شیمیایی، استایرن منومر، پلی پروپیلن فیلم، تولوئن دی ایزوسیانات، پلی وینیل کلراید، متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات، پلی اتیلن ترفتالات، بطری، منومر وینیل استات، پلی اتیلن ترفتالات نساجی، اسید استیک، آکریلونیتریل بوتادین استایرن، ایزوبوتانول، نرمال بوتانول، اسید نیتریک و مخلوط زایلین.
https://ipna.news/166815کپی شد!