اقدامات مفیدی برای حل مشکلات پتروشیمی گلستان انجام شده

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: تاکنون اقدامات بسیار مفیدی برای حل مشکلات شرکت پتروشیمی گلستان انجام شده است.
وی با اشاره به تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی شرکت پتروشیمی گلستان افزود: در حال حاضر موانع حقوقی پیش‌روی فعالیت پتروشیمی گلستان، از میان برداشته شده و شرکت پتروشیمی خلیج فارس پذیرفته که در اجرای این طرح مشارکت داشته باشد.رئیس سازمان بازرسی ضمن اشاره به تغییر و تحولاتی که در هیئت مدیره شرکت پتروشیمی گلستان در حال رخ دادن است، گفت: نماد بورسی شرکت پتروشیمی گلستان در فرابورس پذیرفته شده و سهام آن خرید و فروش می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: حسب‌الامر رئیس دستگاه قضا، از این پس به صورت مستمر بر روند پیشرفت امور در شرکت پتروشیمی گلستان نظارت خواهیم داشت.

https://ipna.news/166797کپی شد!