عقبگرد آرام التهاب پلیمری‌ها

هیجان خرید محصولات پلیمری در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران طی سومین هفته مرداد فروکش کرد. چالش تامین برق صنایع تکمیلی، عقبگرد نرخ ارز در بازار آزاد و عدم‌تغییر نرخ ارز معیار در تعیین قیمت‌های ‌‌‌پایه مهم‌ترین دلایل خداحافظی رینگ پلیمری با رونق بودند. در این شرایط، رینگ محصولات شیمیایی با رونقی دوچندان مواجه شد. البته مهم‌ترین عامل این رونق، تعویق عرضه‌‌‌های پیشین و انتقال آن به هفته جاری بود.

Untitled-6 copy

جریان رشد نرخ‌های پایه متوقف شد

قیمت پایه محصولات پتروشیمی برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران در هفته پیش‌‌‌رو با ترکیبی از افزایش و کاهش نرخ اعلام شد. این در حالی بود که ظرف هفته‌‌‌های پیشین، عمدتا نرخ‌های پایه افزایشی بود. در این شرایط توقف جریان رشد نرخ در بازار جهانی بخشی از محصولات پتروشیمی ظرف یک‌هفته اخیر باعث شد تا قیمت‌های پایه برای عرضه در هفته پیش‌‌‌رو با ترکیبی از رشد یا افت قیمت اعلام شود.

در حالی که انتشار داده‌‌‌های اقتصادی آمریکا، احتمال بروز رکود در دنیا را تضعیف و زمینه افت بهای کامودیتی‌‌‌ها را در بازارهای جهانی ظرف روزهای ابتدایی ماه اوت فراهم کرد، انتشار داده‌‌‌های منفی اقتصادی از چین شامل تضعیف واردات و صادرات این کشور باعث شد تا از نرخ کامودیتی‌‌‌ها در بازارهای جهانی کاسته شود. در شرایطی که نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی در کانال قیمتی ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومانی تثبیت شده است، نوسان قیمت محصولات پتروشیمی در بازار جهانی فوب خلیج‌فارس، تعیین‌‌‌کننده نرخ‌های داخلی است. کاهش شتاب رشد نرخ پایه محصولات پلیمری در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران به تبعیت از افت بهای این محصولات در بازار جهانی، از تمایل به خرید این محصولات در بازار داخل می‌‌‌کاهد.

خداحافظی رینگ پلیمری با رونق

ظرف ‌هفته منتهی به ‌روز جمعه ۲۰مردادماه بالغ بر ۱۶۹‌هزار و ۵۰۰تن محصول پلیمری و شیمیایی در رینگ بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران مورد معامله قرار گرفت که این رقم نسبت به حجم فروش محصول از این بازار در هفته منتهی به‌ روز جمعه ۱۳مرداد، ۱۳‌درصد بیشتر بود. بررسی دقیق معاملات محصولات پلیمری و شیمیایی از این بازار نشان می‌دهد که بخش عمده‌‌‌ای از افزایش حجم معاملات مربوط به رینگ شیمیایی بوده و وضعیت داد‌‌‌وستد محصولات پلیمری نسبت به هفته‌‌‌های قبل کاهش داشته است.

به گزارش «اکوایران»، در سومین هفته مردادماه بالغ بر ۱۰۷‌هزار تن محصول پلیمری در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران عرضه شد که برای این محصولات تقاضایی بالغ بر ۱۴۰‌هزار تن به ثبت رسید و در نهایت به فروش ۹۰‌هزار تن محصول پلیمری در این بازار منجر شد. در این هفته ۸۴‌درصد عرضه‌‌‌های محصولات پلیمری مورد معامله قرار گرفت. این در حالی است که ظرف هفته‌‌‌های پیشین نسبت حجم معامله به عرضه، ارقامی بالاتر از ۹۰‌درصد بود. در شرایطی که از ابتدای مردادماه از حجم عرضه محصولات پلیمری در بازار فیزیکی بورس‌کالا کاسته شد، نسبت حجم معامله به حجم خرید نیز کاهش داشت. به این ترتیب باید گفت از رونق رینگ پلیمرها در بازار فیزیکی بورس کالای ایران کاسته شده است.

https://ipna.news/166746کپی شد!