آماده راه‌اندازی مرکز آموزش علمی‌کاربردی با همکاری پتروشیمی گلستان هستیم

رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان گلستان از آماده لازم برای راه‌اندازی مرکز آموزش علمی‌کاربردی با همکاری پتروشیمی گلستان خبر داد.
خان‌احمدی بیان کرد: دنبال آموزش به روش کمی نیستیم و رسالت ما این نیست که تعداد مراکز و تعداد دانشجویان را افزایش دهیم و درصدد هستیم که با تضمین اشتغال که از مراکز علمی می‌گیریم زمینه اشتغال حین تحصیل و پس از آن برای دانشجویان فراهم سازیم.
وی متذکر شد: به مراکز آموزشی خود تأیید کردیم که شغل دانشجویان پس از تحصیل تضمین شود و لذا آموزش غیرمنتج به شغل در دانشگاه علمی کاربردی نخواهیم داشت، لذا اعلام کردیم هر کسی می‌خواهد دانشگاه علمی کاربردی جدید را احداث کند به آن مجوز می‌دهیم و حتی بیان کردیم سه برابر شهریه فعلی از دانشجو می‌توان دریافت کند اما شرط آن تضمین اشتغال است.
رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان گلستان ابراز داشت: هفت مرکز فعال علمی کاربردی در سطح استان گلستان داریم، در دانشگاه علمی‌کاربردی مراکز رشد در حال راه‌اندازی هستند و در تلاشیم مراکز رشد و خانه‌های خلاق را فعال کنیم.
وی متذکر شد: پتروشیمی به زودی در گلستان راه‌اندازی می‌شود و نیروی انسانی نیاز دارد و به دنبال آن هستیم با کارخانه پتروشیمی وارد تفاهم شومی و یک مرکز علمی کاربردی راه‌اندازی کنیم تا در حین ساخت و ساز به موازات نسبت به تأمین نیروی انسانی لازم اقدام شود.
https://ipna.news/166741کپی شد!