کسب جایزه‌ نوآوری بین المللیICIS توسط پتروشیمی نوری در استان بوشهر

صالحی رئیس اداره‌ آموزش و پژوهش و فناوری اداره کل صمت استان بوشهر اظهار نمود: پتروشیمی نوری در رویداد جایزه‌ی بزرگ نوآوری بین المللی در فرایند ICIS موفق به دریافت رتبه‌ دوم گردید .

صالحی عنوان کرد : با توجه به این حلقه‌ی مفقوده توسعه‌ صنعتی استان ، تحقیق و توسعه و به تبع آن نوآوری در سطح کلاس جهانی می‌باشد .

رئیس اداره آموزش ، پژوهش و فناوری صمت استان بوشهر ضمن قدردانی از مدیریت و کارکنان این شرکت برای کسب این موفقیت ، از این رو به دیگر واحدهای صنعتی استان توصیه می‌شود تا با ایجاد یا تقویت واحد تحقیق و توسعه ، نسبت به ایجاد طرح‌های نوآورانه اهتمام بیشتر نمایند .

https://ipna.news/166723کپی شد!