گسترش همکاری‌های خوارزمی و پتروشیمی شیراز

با عقد قرارداد جدید تولید، تحویل‌دهی و بارگذاری کاتالیست‌های مورد نیاز پتروشیمی شیراز، همکاری‌های گسترش فناوری خوارزمی و این مجتمع پتروشیمی وارد فاز جدیدی شد.

لازم به ذکر است که پیش از پتروشیمی شیراز، مجتمع‌های پتروشیمی رازی، لرستان، پردیس و خراسان از کاتالیست‌های ریفرمینگ اولیه و ثانویه گسترش فناوری خوارزمی استفاده کرده و در این مجتمع‌ها کاتالیست‌های خوارزمی توانسته نتایج درخشانی را به ثبت رساند.

https://ipna.news/166721کپی شد!