پتروشیمی ایران در مسیر رشد و پیشرفت قراردارد

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهردر حاشیه بازدید از این نمایشگاه ها درمحل نمایشگاه بین المللی مشهددرخصوص وضعیت پتروشیمی ایران گفت :خوشبختانه پتروشیمی ایران در مسیر رشد و پیشرفت قراردارد ومی توان تاکید کردچه به لحاظ محتوایی و ارزش افزوده و زنجیره ارزش و چه به لحاظ فیزیکی درگستره جغرافیایی صنعت پتروشیمی از جایگاه خوبی برخوردار است

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران ( ایپنا)، پیام برزگر افزود: خوشبختانه در اغلب نقاط کشور شاهد وجود صنایع پتروشیمی، بویژه در میاندست و پایین دست می باشیم که اتفاقا ارزش افزوده خیلی بیشتری را نسبت به صنایع بالا دستی ما ایجاد کرده است .

وی ادامه داد: همین موضوع سبب اشتغالزایی خوبی شده و باعث شده است که تامین کننده مواد اولیه شرکت های داخلی باشند واین بدان معنی است که صنایع پتروشیمی امروز نه تنها به لحاظ ارز آوری ،بلکه به لحاظ اشتغال آفرینی و تامین نیازهای داخلی، جایگاه بسیار ویژه ای در کشور دارد .

وی با اشاره به این نکته که از یک سو، تعاملات بین مبادی دولتی و مبادی خصولتی وخصوصی نیز در صنعت پتروشیمی نشان دهنده نوع خاصی از سیستم حکمرانی است ، بیان داشت: این می تواند برای سایر مبادی صنعتی کشور قابل الگو برداری باشد. به این معنی که در صنعت پتروشیمی ما هم صنایع دولتی و هم‌خصوصی و هم خصولتی وجودارد و کار به بهترین شکل ممکن درحال انجام است .

برزگر تصریح کرد: به اعتقاد من با توسعه و حضور دانش بنیان ها نیز در مبادی مختلف صنعت پتروشیمی، تصویری که از آینده این صنعت داریم، بسیار متفاوت است و بطورقطع خوب و شامل رشد ارزش افزوده وتکمیل زنجیره ارزش و خودکفایی بسیار بالای صنعت پترو شیمی را به همراه خواهد داشت .

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر درپایان ضمن تشکر از برگزارکنتدگان مشهدپلاست خاطر نشان ساخت: گرفتن بازارهای جهانی برای مواد خام اولیه پتروشیمی از نتایجی است که سبب اشتغالزایی برای جوانان مان خواهدشد و حتما مسیر رو به رشدو پیشرفت را طی خواهیم کرد .

https://ipna.news/166711کپی شد!